Kako je nastala aplikacija Elssy?

Kao profesorica engleskog i talijanskog jezika s više od 25 godina iskustva u nastavi, najprije u državnoj školi, a zatim u vlastitoj školi stranih jezika, uvijek sam nastojala osmisliti aktivnosti koje bi učenicima bile zanimljive i motivirajuće, a koje bi za rezultat imale usvajanje ili razvoj određenih vještina na inovativan način. Tako je nastala moja sklonost, a zatim i ljubav za kreiranje “igrica” za učenje. Bilo je to doba bez pametnih ploča i interneta, te sam većinu materijala izrađivala sama. Sve većom digitalizacijom nastave, napuštamo načine koje smo koristili prije i koji zahtjevaju veliku pripremu, te posežemo za gotovim digitalnim alatima. U želji da ideje i aktivnosti koje su moji polaznici voljeli ne padnu u zaborav, pomislila sam da bi neke od mnogobrojnih igara bilo dobro digitalizirati i učiniti dostupnima učenicima diljem svijeta. Tako je nastala ideja za aplikaciju Elssy, a moje aktivnosti, zahvaljujući mojim suradnicima, kao i vrijednim programerima, nadam se, pomoći će mnogim korisnicima da im učenje bude ugodnije i zabavnije.

Kontakt informacije

Prijavite se na newsletter

© Copyright Elssy 2023 | Developed by RedCode